איסור הלבנת הון ומימון טרור

חברת פלטיניום שירותים פיננסים בע"מ מקבוצת קומפיונט החזקות א.א. בע"מ הינה נותן שירותי אשראי ברישיון רשות שוק ההון, החברה שותפה פעילה במאבק מתמיד בהלבנת הון ובמימון טרור וכגוף העוסק בפיננסים ומתן שירותי אשראי אנו מחויבים למנוע את הניצול של גורמי פשיעה ופעילי טרור, ולא לאפשר לגופים שכאלו לנצל את הטכנולוגיה והמערכות הקימות לביצוע פעולות.

פלטיניום שותף למאבק זה ונוקט בכל האמצעים הטכנולוגיים הדרושים לשם פיקוח וניתור פעולות תשלומים דרכינו, לרבות ביצוע פעילות ( ( KYC הכר את הלקוח ע"י ביצוע היכרות נאותה עם לקוחותינו והבנת עסקיהם בכדי להסיר כל ספק באשר ללגיטימיות פעילותם ומקורות הכספים, והתשלומים של בתי העסק השונים, בהתאם לגישה מבוססת ולהנחיות רשות שוק ההון, משרד האוצר, מנהלי הסיכונים, וקציני הציות, הן בעת פתיחת חשבון והן במהלך ניהולו.


החברה לא תספק אשראי ו/או לא תיפתח חשבון לקבלת כספים או עסקות מחברות הכרטיס השונות מבלי לקיים היכרות נאותה של בית העסק ו/או הלקוח אשר תניח את הדעת ברמה סבירה, שאין בפעילות של בית העסק הצפויה או במקור הכספים כל חשש להלבנת הון ו/או מימון טרור כמו גם לסחר עם גורמי אויב ו/או להפרה של סנקציות פיקוח ורגולציות בינלאומיות (FATCA).

החברה מפעילה מערכת אוטומטית לסריקת שמות הלקוחות המשלמים ומקבלי התשלום כמו גם מקבלי השירות ובתי העסק ושמות הפעילים מול מאגרי רשום של פעילי טרור, וארגונים אסורים לפעילות במטרה למנוע סיכוני מימון טרור.


שוחד ושחיתות

מזה שנים מחויבת ישראל למאבק בשוחד ושחיתות והינה חברה באמנת ה- OECD למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות ובאמנת האו"ם נגד שחיתות.


החברה פלטיניום שירותים פיננסים רואה את עצמה כשותף נאמן למאבק בינלאומי זה בשוחד ובשחיתות ותפעל למניעת הניצול של המערכות שאנו מפעילים למטרות שכאלו.

החברה לא תאפשר ביצוע פעולות במקרים שבהם יעלה החשד כי הפעולה המבוצעת קשורה לשוחד ושחיתות ונוקט במנגנונים מתאימים לשם כך, לרבות על דרך של איתור לקוחות העלולים להיות חשופים למתן/לקבלה של שוחד והעמקת ההיכרות עם פעילותם הצפויה ומקור כספם, כדי לשלול חשש שהכספים נגועים בהלבנת הון או שחיתות. כמו כן, הבנק מנהל טבלת מדינות בסיכון לעניין שוחד ושחיתות, הנקבעת על ידי ארגון (Transparency International (IT.


סנקציות בינלאומיות

גופים בינלאומיים וביניהם OFAC (ממשרד האוצר האמריקאי) והאיחוד האירופי, הטילו סנקציות בינלאומיות על מדינות, גופים ויחידים. הסיבות שבגינן מוטלות סנקציות רבות ומגוונות: קיום קשר לפעילות התקפות סייבר, ארגוני טרור ו/או מימון טרור, קיום קשר לסחר בסמים ו/או ביצוע פשעי מלחמה ופגיעה בזכויות האדם ועוד.

אנו מצייתים לסנקציות אלו, הגם שאינו כפופים להן במישרין ובעקיפין אנו לא נבצע פעילות המנוגדת לתכניות הסנקציות הבינלאומיות. בתוך כך, החברה הגדירה בנהלם כמו גם במערכות המחשוב והתוכנה שאנו מספקים את המדיניות הטריטוריאלית אשר תחת פיקוח סנקציות ומוודא כי לא מבוצעות פעילויות המנוגדות לתכניות הסנקציות ע"י הפעלת מערכת לסריקת שמות כל הלקוחות, מקבלי השירות ויתר הצדדים השותפים לביצוע עסקה הן מול רשימות שחורות, רשימות מוכרזים בתכניות הסנקציות השונות למניעת סיכון והפרת הסנקציות הבינלאומיות.

מדיניות החברה נקבעת על בסיס קבוצתי ותחייב בשינויים המחויבים לה את כל חברות הבת הרלוונטיות ו/או החברות הקשורות.

שירותי מימון וניהול תיק שוברי אשראי

בפני בית העסק נוצרת האפשרות להפוך עסקה פוטנציאלית למכירה וודאית. בית העסק מציע ללקוחותיו את האופציה לקנייה בתשלומים ללא ריבית והצמדה כאשר בית העסק נהנה מהפדיון העתידי.

יצירת קשר

טלפון: 09-8658690

פקס: 09-7681419

כתובת: רח' מדינת היהודים 12, הרצליה 4676612

service@platinumfs.co.il

PLATINUM 2021 © ALL RIGHTS RESERVED.